Den boje za svobodu a demokracii 2022 – 17. listopadu – byl ve 46. týdnu

pondělí 14. listopadu. – neděle 20. listopadu. 2022