Den boje za svobodu a demokracii 2023 – 17. listopadu – byl ve 46. týdnu

pondělí 13. listopadu. – neděle 19. listopadu. 2023