Den boje za svobodu a demokracii 2021 – 17. listopadu – byl ve 46. týdnu

pondělí 15. listopadu. – neděle 21. listopadu. 2021