Den upálení mistra Jana Husa 2023 – 6. července – byl ve 27. týdnu

pondělí 3. července. – neděle 9. července. 2023